Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest organem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawanym od 1905 roku. Po odtworzeniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w 1988/1989 r. rozpoczęto wydawanie „serii nowej”. Do chwili obecnej opublikowano 17 tomów „Rocznika”, w tym jeden tom został przetłumaczony na język angielski.

Redaktorem „Rocznika” do 1939 r. był prof. Władysław Semkowicz, opublikowane zostały t. I-XI w latach 1908-1932.

Redaktorem od Tomu I (1993) do VIII, nowej serii był prof. Stefan Krzysztof Kuczyński

Redaktorem od Tomu IX (2010) jest dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG

Rada Redakcyjna składa się z badaczy krajowych i zagranicznych.

Jej PT Członkami są:

Dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG, prezes PTHer.

Dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW

Prof. dr hab. Jan Wroniszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Edmundas Rimša, Instytut Litwy, Wilno, Litwa

Prof. dr hab. Jan Županič, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy

Redaktor Językowy:

Tłumaczenia streszczeń: Karolina Ołdak