Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest organem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawanym od 1905 roku. Po odtworzeniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w 1988/1989 r. rozpoczęto wydawanie „serii nowej”. Do chwili obecnej opublikowano 13 tomów „Rocznika”, w tym jeden tom został przetłumaczony na język angielski.

Redaktorem „Rocznika” do 1939 r. był prof. Władysław Semkowicz, opublikowane zostały t. I-XI w latach 1908-1932.

Redaktorem od Tomu I (1993) do VIII, nowej serii był prof. Stefan Krzysztof Kuczyński

Redaktorem od Tomu IX (2010) jest dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński

Rada Redakcyjna składa się z badaczy krajowych i zagranicznych.

Jej PT Członkami są:

Dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński, Uniwersytet Opolski

Dr Przemysław Mrozowski, Zamek Królewski w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Wroniszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab., prof. UMCS, Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Edmundas Rimša, Instytut Litwy, Wilna, Litwa

Prof. dr hab. Jan Županič, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy

Redaktor Językowy: Anna Gogut

Tłumaczenia streszczeń: Karolina Ołdak