Ważniejsze wydawnictwa seryjne i ciągłe:

 

AKH — Archiwum Komisji Historycznej

AKP — Archiwum Komisji Prawniczej

PSB — Polski słownik biograficzny

RAU whf — Rozprawy (Polskiej) Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno–Filozoficzny

SPPP — Starodawne prawa polskiego pomniki

SSS — Słownik starożytności słowiańskich