Archiwa i zespoły archiwalne:

AA — Archiwum Archidiecezjalne

AD — Archiwum Diecezjalne

AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych

AP — Archiwum Państwowe

MK — Metryka Koronna w AGAD

ML — Metryka Litewska

gr. — księgi sądowe grodzkie (poprzedzone nazwą grodu, uzupełnione określeniem serii)

ziem. — księgi sądowe ziemskie (poprzedzone nazwą ziemi, uzupełnione określeniem serii)