Ważniejsze czasopisma historyczne:

 

ABMK — „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

Czas. Pr. Hist. — „Czasopismo Prawno–Historyczne”

Kwart. HKM — „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”

Kwart. Hist. — „Kwartalnik Historyczny”

Mies. Herald. — „Miesięcznik Heraldyczny”

Przegl. Hist. — „Przegląd Historyczny”

Rocz. Herald. — „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, od t. 8 (1926–1927) „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”; od 1993 r. nowa seria

Rocz. Hist. — „Roczniki Historyczne”

Rocz. Hum. — „Roczniki Humanistyczne”

Rocz. TNT — „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

Sobótka — „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”

St. Hist. — „Studia Historyczne”

St. Źrodł. — „Studia Źrodłoznawcze”

Zap. Hist. — „Zapiski Historyczne”

Zap. TNT — „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”