Lista recenzentów 

"Rocznika  Polskiego Towarzystwa Heraldycznego"

 

- dr hab. Bożena  Czwojdrak 

(Uniwersytet  Śląski)

 

- prof. dr  hab. Jakub  Z.  Lichański

(Uniwersytet Warszawski)

 

- dr hab. Beta Możejko, prof. UG 

(Uniwerytet Gdański)

 

- prof. dr hab Andrzej Rachuba

(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

 

- prof dr hab. Wojciech Strzyżewski

(Uniwersytet Zielonogórski)

 

- dr Hubert Wajs

(Archiwum Główne Akt Dawnych)