BCzart. — Biblioteka Czartoryskich

BJ — Biblioteka Jagiellońska

BKórn. — Biblioteka PAN w Kórniku

BN — Biblioteka Narodowa

BOss. — Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

BPAN — Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

BPAU — Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności

BRacz. — Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu

BUniw. — Biblioteka Uniwersytecka (z podaniem miasta)